• en
 • fi
 • sv

Ympäristöpolitiikka

Juvenes Oy:n ympäristöpolitiikka

Vastuullisia tekoja yhteisön ja ympäristön hyväksi.

Juvenes Oy kantaa kaikessa toiminnassaan ympäristövastuuta. Vastuu ympäristöstä on osa Juveneksen arvoja (Laatua, Osaamista ja Vastuullisuutta) ja siten yksi toiminnan kulmakivi. Pyrimme toiminnassamme etsimään jatkuvasti uusia ja kokonaisvastuullisia toimintamalleja ympäristön hyväksi. Tavoitteemme on olla edelläkävijä ympäristöasioissa huomioiden asiakasodotukset sekä Juveneksen yhteiskuntavastuun.

Tutkimme ja mittaamme säännöllisesti toimintamme ympäristövaikutuksia ja asetamme toiminnalle ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja alueellisia ympäristövaatimuksia sekä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristön hyväksi.

Ympäristöpolitiikkaa ja tavoitteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ympäristötoiminnan tuloksellisuudesta, kehityssuunnitelmista sekä tavoitteista tiedotetaan säännöllisesti henkilökuntaa ja sidosryhmiä.

Kaikessa tekemisessämme korostuvat yrityksen arvot: Laatua, Osaamista ja Vastuullisuutta. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme perustuu seuraaviin toimintamme kulmakiviin:

 • Tyytyväiset asiakkaat ovat palvelujemme perusta
 • Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja elämyksiä asiakkaillemme
 • Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä

Määrätietoista kehitystyötä ympäristön hyväksi

Vuonna 1997 Juvenes Oy aloitti oman ympäristöohjelman vähentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia. Tuolloin määriteltiin ne ympäristötavoitteet, joihin Juvenes toiminnassaan pyrkii. Ympäristöohjelma pidetään ajan tasalla päivittämällä sitä säännöllisesti auditointien yhteydessä. Määrätietoisen asiakaslähtöisen kehitystyön ja laatujärjestelmän avulla olemme parantaneet yrityksen kaikkia toimintoja. Yhtiön laatujärjestelmä on rakennettu ISO 9001 -ja ISO 14001 standardien mukaisesti. Ravintolapalvelut täyttävät ISO 9001 sekä 14001 vaatimukset. Juvenes Juhlapalvelulle on myönnetty ensimmäisenä juhlapalveluyrityksenä Suomessa Rôtisseurs-kilpi, joka on merkittävä julkinen tunnustus kehitys- ja laatutyön onnistumisesta.

Laatujärjestelmän mukaisilla auditoinneilla olemme korjanneet virheellisiä toimintamalleja sekä arvioineet asettamiemme tavoitteiden haasteellisuutta ja selkeyttäneet päämääriämme. Kehitystyömme ei pääty nykyisten ympäristötavoitteiden toteutumiseen, vaan etsimme uusia ympäristöhaasteita ja kehitystarpeita toteutuneiden tilalle. Tämän työn tueksi olemme kouluttaneet mm. Juvenekselle oman ympäristövastaavan.

Toimintaympäristön muutosten myötä ympäristöohjelman ja auditointien merkitys korostuu myös tulevaisuudessa. Olennaista on toimintamme jatkuva kehittyminen ja sen näkyminen yhtiön jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi kierrätyksen tehostamisessa. Päätöksissämme huomioimme valintojemme ympäristöystävällisyyden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristöystävällisistä valinnoista johtuvien kustannusten hyväksymistä. Investointeja tehtäessä valitsemme ympäristöteknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman tehokkaat ja kehittyneet ratkaisut. Palvelut tuotetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla.

Syvemmälle ympäristö-vastuullisempaan toimintaan

Juvenes Oy:n hallitus on 18.9.2018 päivittänyt yhtiömme ympäristöpolitiikan. Ympäristö on meille avainasemassa kaikessa toiminnassamme, ja haluammekin tuoda yhä vahvemmin esille ympäristövastuullisuutta jokaisella toiminnan osa-alueella.
Ympäristöpolitiikkaamme on päivitetty seuraavasti:

 • Suosimme sesonkiajattelua tuotesuunnittelussa ja hankinnoissa.
 • Tarjoamme asiakkaillemme päivittäin kaikissa ravintoloissamme mahdollisuuden myös ravitsemuksellisesti täysipainoiseen kasvisateriaan.
 • Haemme kumppanuuksia innovatiivisten, samoja arvoja kunnioittavien yritysten kanssa.
 • Pidämme säännölliset keskustelut ympäristöasioiden kehittämiseksi myös kumppaneidemme kanssa.
 • Pakkauspuolella luovumme muovipilleistä vuoden 2018 aikana ja muissakin materiaaleissa kartoitamme jatkuvasti luonnon kannalta parhaimpia vaihtoehtoja.
 • Pyrimme panostamaan entistä vahvemmin hävikkiruoan hyödyntämiseen.

Oheiset teesit mukana joka päiväisessä tekemisessämme voimme hyvillä mielin rakentaa tulevaisuutta. ?