• en
  • fi
  • sv

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Olet tervetullut käyttämään juvenes.fi -sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä: sami.kaurto@juvenes.fi.

Käyttöehdot

Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa. Juveneksella on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Sisällön paikkansapitävyys

Juvenes pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta ei anna mitään takuita Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Sivuston omistajalla on oikeus lisätä ja poistaa Sivuston aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.
Immateriaalioikeudet

Kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Juveneksella ja/tai niiden toimittajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Juvenekselle, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.
Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Juvenekselle tai Juvenes on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.
Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen sami.kaurto@juvenes.fi.

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto

Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Juvenes tai aineiston toimittajat ovat nimenomaisesti oikeuttaneet.
Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan Juveneksenn palveluihin ja tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys

Juvenes saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Juvenes ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta. Juvenes ei ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Juveneksella ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteista. Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla. Juvenes pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti.