• en
  • fi
  • sv
Ympäristöteko

Vastuullisia tekoja yhteisön ja ympäristön hyväksi

Kannamme kaikessa toiminnassamme mukava ympäristövastuuta. Vastuu ympäristöstä on osa arvojamme (Laatua, Osaamista ja Vastuullisuutta) ja siten yksi toiminnan kulmakivi. Pyrimme toiminnassamme etsimään jatkuvasti uusia ja kokonaisvastuullisia toimintamalleja ympäristön hyväksi. Tavoitteemme on olla edelläkävijä ympäristöasioissa huomioiden asiakasodotukset sekä Juveneksen yhteiskuntavastuun.

Edelläkävijänä aloitimme jo vuonna 1997 oman ympäristöohjelman vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia. Yksi meidän ympäristöpäämääristä on jätteeksi päätyvän materiaalin vähentäminen. Tämä näkyy arjessamme mm. lajittelumahdollisuuksien lisäämisenä, säännöllisenä hävikin seurantana ja ruoanvalmistuksen vaiheistamisena. Olennaista onkin toiminnan jatkuva kehittyminen ja sen näkyminen yhtiön jokapäiväisessä arjessa.

1080 1080 R4V1NTOL4