• en
  • fi
  • sv

Personalpolitik

Principer och målsättningar

Med personalpolitik, menas de principer man utgår ifrån, när personalstrategi genomförs i Juvenes Ab. Principerna är starkt styrda av våra värderingar: kvalitet, sakkunskap och ansvarsfullhet. Vårt mål är att vara en Lojal Partner till kunden.

Ledarskap

Ledandet är ansvarsfullt och enligt Juvenes värderingar. Förmännen är i en nyckelposition i genomförningen av personalpolitiken och utvecklingen av personalens kunnande. Förmännen försäkrar för sin del att företagets strategi brukas och att personalen vet vilka mål, förväntningar och uppgifter förknippas med deras jobb. Förmanskunskaperna bedöms t.ex med en årlig personalbelåtenhetsenkät. Då det kommer till personalärenden, följs lagstiftning, kollektivavtal, arbetsskyddsregler och andra förpliktelser rättvist och opartiskt. Personalen hörs då personalärenden leds och utvecklas.

Vi bär ett ansvar över personalen

Juvenes tar hand om personalens välmående genom att erbjuda tjänster och förmåner som upprätthåller och utvecklar arbetsförmågan. Förmännen på Juvenes ansvarar för personalresurserna och att personalpolitiken följs enligt Juvenes Way ledningssystemet och kulturen.

Rekrytering och karriärbana

Intern rekrytering prioriteras enligt företagets karriärplan. Målsättningen är att anställa den bäst passande personen för jobbet enligt jämnställdhets- och jämnlikhetsplanen.

Sakkunskap och utveckling

Juvenes ordnar interna, externa och av sina samarbetspartners ordnade skolningar, för att utveckla sakkunskap. Målet är att få lojal och motiverad personal. Ett viktigt mål är, att Juvenes anses av personalen vara en värdefull arbetsplats där man kan utveckla sin yrkesskicklighet. Arbetsrotation är en del av utvecklingen, vars mål är ett ha en kompetent och mångsidig personal.

Belöning och uppmuntran av personalen

Belöningens mål är att sporra personalen till goda prestationer och motivera personalen till ett långvarigt arbete för att uppnå sina mål.

Lönen bestäms enligt uppgiftens svårhetsgrad och den personliga insatsens nivå. När man evaluerar nivån av personlig insats tas resultatsansvar, kompetens, mångsidighet, villighet till utveckling, initiativförmåga och samarbetsvilja i beaktande.
Juvenes Ab har ett resultatlönssystem, som omfattar hela personalen, vars klausuler godkänns årligen av företagets styrelse.

Företagshälsa

En väsentlig del av personalpolitiken, är verksamhet som underhåller arbetsförmågan, sådan mångsidig verksamhet som främjar varje individs arbets- och funktionsförmåga i alla skeden i karriären. Arbetsmiljön i Juvenes baserar sig på en uppmuntrande och öppen växelverkan. Hela personalen är ansvarig för att upprätthålla och utveckla en bra gemenskap och arbetsatmosfär. Juvenes är en arbetsplats, där personalen behandlar varandra jämnlikt och opartiskt.

Öppen kommunikation

Angelägenheter, som angår affärsverksamheten eller personalen tillkännages ändamålsenligt, ärligt och tidsenligt.

Informering av arbetsrelevanta ärenden är allas ansvar och personalen uppmuntras till öppen, diskuterande och respektfull dialog.

Juvenes Oy har blivit uttagen till Birkaland
Årets arbetsgivare 2019!