• en
  • fi
  • sv

Käytännön tekoja

Käytännön tekoja

Lajitteluun panostettu

Yksi Juveneksen ympäristöpäämääristä on jätteeksi päätyvän materiaalin vähentäminen.

Tämä ympäristöpäämäärän tavoitteista lajittelumahdollisuuksien lisääminen on toteutunut parhaiten. Toimipisteestä riippuen ravintoloissa lajitellaan sekajäte, biojäte, paperi, pahvi, keräyskartonki, energiajae, pienmetalli, toimistopaperi ja lasi sekä kerätään asianmukaisesti muovi- ja ongelmajätteet, joista mm. rasvakeittimien jäteöljy hyödynnetään biopolttoaineeksi.

Biojätteen määrän vähentämiseksi ruuanvalmistusprosessissa tapahtuvaa hävikkiä pyritään ennaltaehkäisemään säännöllisellä hävikin seurannalla ja ruoanvalmistuksen vaiheistamisella.

Juhlapalvelussa huomiota on kiinnitetty tilaustarjoilujen pakkausjätteen vähentämiseen käyttämällä muovisia, uudelleenkäytettäviä kuljetuslaatikoita. Tarjoilutilaisuuksissa käytetään pääsääntöisesti posliini-, lasi- tai metalliastiastoja sekä kangasliinoja. Tapahtumissa käytettävät kertakäyttöastiat ovat pääsääntöisesti biohajoavia. Omien ravintolatilojen ulkopuolella järjestettävissä tilaisuuksissa on panostettu erityisesti lajitteluun. Toimistossa minimoimme paperin käyttöä mm. skannerit ja skannaus ylimääräisten kopioiden välttämiseksi.

Ympäristöystävällistä teknologiaa

Laitehankintojen yhteydessä ravintoloiden astiahuoltoon ja teknologiaan on valittu ekologisia sekä vettä, energiaa sekä pesuainetta säästäviä vaihtoehtoja. Astianpesukoneiden pesuaineet ovat myös ympäristöystävällisiä. Mittausta ja seurantaa verrataan edellisiin vuosiin ja toimenpiteisiin sekä koneita ja laitteita ennakkohuolletaan.

Vastuullisia tuotteita lautasellasi

Juvenes huomioi raaka-ainevalinnoissaan aina kokonaisvastuullisuuden. Kotimaisia raaka-aineita sekä luomu- ja lähituotteita käytetään aina, kun se on taloudellisesti mahdollista ja tuotantoprosessien kannalta järkevä. Esimerkiksi peruna tulee Jepolta Pohjanmaalta ja hernekeiton luomuherneet Huittisista. Luomu- sekä lähiruokien kustannus- ja saatavuusongelmat ovat vielä suuria haasteita tuotesuunnittelussa ja se rajoittaa usein niiden käyttöä.

Juveneksen ravintoloissa käytetään vain vastuullisia kalatuotteita (mm. MSC-sertifioitu), jotka ovat WWF:n liikennevaloluokittelun vihreällä merkittyjen lajien listalla. Tarjoamme asiakkaillemme päivittäin kaikissa ravintoloissamme mahdollisuuden myös ravitsemuksellisesti täysipainoiseen kasvisateriaan.

Juvenes edistää mm. Reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Reilun kaupan tuotteita on saatavilla jokaisessa kohteessa. Vuoden 2011 alusta alkaen kahviloissa ja Kioski Centressä on ollut saatavana Reilun kaupan kahvia. Yliopistojen kampuksilla ja business- ja henkilöstöravintoloissa Reilun kaupan kahvia on tarjolla kaikissa tilauskahvituksissa. Valikoimassa on lisäksi mm. Reilun kaupan teetä, suklaata ja banaaneja.

Asiakkaalla tärkeä rooli

Asiakkaan rooli lajittelussa on tärkeä ja vaatii asiakkaalta tarkkuutta lajittelutilanteessa. Itseottoon perustuvissa lounaskonsepteissa on lisätty ympäristötiedottamista lajittelun tehostamiseksi sekä biojätteen määrän vähentämiseksi. Astianpalautuksen jätepisteiden lajitteluohjeet ovat selkeästi ja ymmärrettävästi esillä jokaisessa toimipisteessä ja jäteastioiden sijoittelu on yhdenmukaista. Tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöystävällisten tekojen aikaansaaminen.

Säännöllinen seuranta ja tiedottaminen

Jäteseuranta toteutetaan kahdesti vuodessa. Jätehuollon onnistumisessa tärkeä rooli on myös kiinteistön omistajalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi Juvenes-Yhtiöiden toimesta on lisätty yhteistyötä kiinteistönomistajien kanssa.

Asiakkaille tiedotetaan ympäristöasioista internetin kautta, sosiaalisen median kanavissa, erilaisilla kampanjoilla ja teemapäivillä sekä kohdekohtaisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi jokaisessa kohteessa kerrotaan kohdekohtaisista toimenpiteistä ympäristön hyväksi sekä jätemäärien kehittymisestä.