• en
  • fi
  • sv

Juhlapalveluiden toimitusehdot

Juvenes Juhlapalvelun yleiset toimitusehdot

1. Juhlapalvelu- ja juhlatilavaraus

Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osanottajamäärälle. Lopullinen osanottajamäärä tulee vahvistaa kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. Juvenes Oy:llä on oikeus tarkistaa hintoja ja osoittaa toinen tila varaajalle, mikäli osallistujamäärä pienenee enemmän kuin 10 %. Varaajan on oltava vähintään 18-vuotias.

2. Palvelu- ja tilavarausmaksu

Jos ennakkomaksusta on sovittu, tilaaja sitoutuu maksamaan sovitun ennakkomaksun eräpäivänä. Muussa tapauksessa varaus peruuntuu. Ennakkomaksua ei palauteta, jos tilaisuus perutaan eräpäivän jälkeen.

3. Peruutusehto

Jos peruutus tapahtuu 30 vrk ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 % tilauksen arvosta. Jos peruutus tapahtuu yksi (1) viikko ennen tilaisuutta, veloitetaan koko tilauksen arvo. Peruutusehdot koskevat myös muutoksia henkilömäärässä sekä ravintolapalveluissa.

4. Pikatilauslisä

Pikatilauslisä veloitetaan alle kolme (3) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa tapahtuneista muutoksista. Pikatilauslisä on + 20 % lisätilauksen arvosta. Pikatilauksen osalta Juvenes Oy ei vastaa menuissa tapahtuneista muutoksista.

5. Tarjoilu ja lisäpalvelut

Tarjoilutyö tai muut lisäpalvelut eivät sisälly hintoihin, ellei niistä ole erikseen sovittu tilauksen yhteydessä.

6. Vahingonteko

Tilojen varaaja vastaa Juvenes Oy:n ja kiinteistönomistajan omaisuudelle aiheutuvista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

7. Lisäsiivouspalvelu

Juvenes Oy:n tai sen yhteistyökumppanin hallinnoimien tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Mikäli lisäsiivouksen tarvetta ilmenee, Juvenes Oy laskuttaa asiakasta siivousliikkeen tekemän erittelyn mukaisesti.

8. Maksuehdot

Laskutettaessa maksuehdot ovat 7 vrk netto ja viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Laskutuslisä on 9,30 € (sis. alv:n 24 %).

9. Ruokatuotteiden laatutakuu

Juvenes Oy vastaa ruokatuotteiden laadusta ja turvallisuudesta kahden tunnin ajan toimituksesta sillä edellytyksellä, että kuljetuslaatikoita ei ole avattu tai tuotteita poistettu kylmä- tai lämpösäilytyksestä. Juvenes Oy ei hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita. Juvenes Oy:llä on oikeus viedä pois tilauksesta ylijääneet tuotteet.

10. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti seuraavana arkipäivänä Juvenes Juhlapalveluun, sähköpostitse juhlapalvelu@juvenes.fi tai puh. 0207 600 300.

11. Kuluttajakaupan vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite on www.kuluttajariita.fi

12. Tietosuoja

Mikäli palveluiden suorittamiseksi on tarpeellista käsitellä henkilötietoja, Juvenes Oy:llä on asiakkaan valtuutus käsitellä niitä. Juvenes Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojelemaan henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä niiden tahattomalta kadottamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Juvenes Oy käsittelee henkilötietoja vain sopimuksen tai tilausvahvistuksen määrittelemiin tarkoituksiin ja toimimme vain asiakkaan näihin tarkoituksiin antamisen ohjeiden mukaisesti. Juvenes Oy pyrkii minimoimaan ja rajaamaan vastaanotettavaa tietojen määrää ja laatua, ja näin varmistamaan osaltaan tietosuojan toteutumisen.

Juvenes Oy vastaa asiakkaan kohtuullisiin tiedusteluihin, jotta asiakas voi seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan sitoumuksemme noudattamista.

Juvenes Oy noudattaa sitä sitovia Suomen lainsäädännön vaatimuksia sekä niitä luottamuksellisuutta koskevia ohjeita ja standardeja, joita on velvollinen noudattamaan. Lisätietoja tietosuoja asioissa saa Juvenes Oy:n hallinnosta.

13. Force Majoure

Juvenes Oy ei vastaa tilaajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun sellaisen Juvenes Oy:stä riippumattoman syyn takia (force majeure). Mikäli tilaisuuden olosuhteet ja aikataulu muuttuvat Juveneksesta riippumattomista syistä, varaa Juvenes Oy oikeuden muutoksiin tilaisuuden hinnoittelua koskien.

Juvenes Oy pidättää oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnastoissa.

Valtakunnallinen myyntipalvelu palvelee:

Myyntipalvelu avoinna ma-to klo 9.00-15.00, perjantaisin klo 9.00-13.00.

juhlapalvelu@juvenes.fi
puh. 0207 600 300

Tapahtuma-, juhla- ja kokousmyynti

Myyntipäällikkö Arja Mäkimartti
arja.makimartti@juvenes.fi
puh. 0207 600 305