• en
  • fi
  • sv

Juveneksen asiakastyytyväisyystutkimus 2023

Juvenes toteutti loppuvuodesta 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa kartoitettiin kokonaisvaltaisesti Juveneksen ravintolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus suoritettiin haastatteluina ravintoloissa sekä sähköisenä kyselynä ja se keräsi yhteensä 2277 vastausta ympäri Suomen.

Tutkimustulokset osoittivat ruoan monipuolisuuden merkityksen

Tärkeimpinä asioina ravintolapalveluissa asiakkaat pitivät ruoan makua ja esille laittoa sekä valikoiman monipuolisuutta ja sen soveltuvuutta yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi fleksaaminen eli kasvisruoan lisääminen ns. sekasyöjien arkivalinnoissa kasvoi entisestään verrattuna vuoteen 2021

Juveneksen ravintoloiden suurimmat onnistumiset olivat palvelun ystävällisyydessä, asiakastilojen siisteydessä ja viihtyvyydessä sekä asioinnin ja maksamisen sujuvuudessa.

Juveneksen kehittämisen painopisteet vuonna 2023

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista saatiin paljon hyödyllistä tietoa palveluidemme laadun kehittämiseksi. Tulosten perusteella asetettiin neljä kehittämisen painopistettä vuodelle 2023:

  1. Panostamme ruuan makuun, rakenteeseen ja esillelaittoon.
  2. Vaalimme monipuolisuutta valikoimissamme.
  3. Sitoudumme kasvisruoan kehittämiseen ja laatuun.
  4. Viestimme asiakkaillemme tärkeistä asioista.

Kehittämisen painopisteet valikoituivat tutkimuksessa nousseiden tärkeimpien seikkojen mukaan. Ruoan maun, laadun ja monipuolisuuden kehittämisen lisäksi panostamme läpinäkyvään viestintään vastuullisista toimintatavoistamme. Jokaiselle painopisteelle on asetettu konkreettiset keinot ja mittarit tukemaan kehittymistä ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille arvokkaasta tiedosta! Seuraava asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan jälleen loppuvuodesta 2023.

1080 720 Ida Juureva